Tag: นำเข้าของจากจีน

ตลาดสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย

ด้วยสภาวะต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด หรือปัญหาฝุ่นควัน อีกทั้งการ Lock Down ภายในประเทศที่ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจและสร้างความปั่นป่วนให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้านั้น มองเผิน ๆ รู้สึกว่ามันส่งผลเสียมากทีเดียวแต่กลับกัน ในสภาวะแบบนี้มีอีกหลายธุรกิจที่ได้รับลกระทบในเชิงบวกกับเหตุการณ์เหล่านี้ ได้แก่ ธุรกิจขายอาหารออนไลน์ ธุรกิจขนส่งโลจิสติก และธุรกิจค้าขายออนไลน์ เป็นต้น เราจะเห็นได้ว่าจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ธุรกิจที่ไม่ล้มเลยคือธุรกิจที่ทำแบบออนไลน์ เนื่องจากเมื่อคนออกไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้ โลกออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ […]

Continue reading