บริษัทพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน ที่ ประเทศไทยนั้นใช้งานได้จริง

บริษัทพลังงานนั้นมีหลากหลายบริษัทที่เรารู้กัน และ ในเรื่องของบริษัทพลังงานทดแทน เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญต่อประเทศอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าพลังงานทดแทนนั้นค่อนข้างจะช่วยให้ประเทศนั้นมีการเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและทำให้เศรษฐกิจ ในประเทศนั้นดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยเราได้ในใช้งานกันนะครับ มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นใช้พลังงานทดแทนแบบไหนบ้าง  

พลังงานแสงอาทิตย์  

เป็นพลังานที่ประเทศไทยของเรานั้นหยิบมาใช้งานง่ายอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร อย่างมากเลยนะครับทำให้ประเทศไทยของเรานั้นสามารถหยิบพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งานได้ด้วยนะครับ โดยประเทศนั้นสามารถที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนได้นะครับ  ซึ่งในการหยิบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานนั้นจะสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ เพื่อมาใช้งานได้นั้นเอง  

พลังงานน้ำ  

พลังงานน้ำนั้นหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพลังงานน้ำนั้นสามารถที่จะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้นะครับ ดังนั้นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่ ประเทศไทยเรานั้นหยิบมาใช้งานจริงนั้นพลังงานน้ำนั้นเองโดยยกตัวอย่างเช่นการกักเก็บน้ำจากเขื่อนที่สามารถเปลี่ยนพลังงานน้ำภายในเขื่อนให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าและไว้ใช้งานนั้นก็เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้กันนะครับ 

พลังงานขยะ  

อีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่ค่อนข้างจะเป็นพลังงานทดแทนที่ดีมากในประเทศนั้นคือพลังงานขยะเพราะว่าประเทศไทยนั้นผลิตขยะได้วันละเกือบ 100 ตัน ต่อวันนั้นเอง ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้นถือว่าเยอะอย่างมากเลยนะครับสำหรับขยะในประเทศดังนั้นในเรื่องของการกำจัดขยะนั้นจึงได้มีการก่อตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะขึ้นทำให้การกำจัดขยะนั้นลดลง และสามารถเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ  นับว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่สำคัญต่อประเทศไทยของเราอย่างมากเลยนะครับ  

พลังงานลม  

เป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่จะไม่หมดไปเหมือนกับแสงอาทิตย์  แต่ว่าการใช้งานพลังงานลมนั้นมีข้อจำกัดด้วยเช่นกันเพราะว่าจะต้องการลมที่แรงพอ จึงจะสามารถใช้งานได้นั้นเอง ดังนั้นพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานลมนั้นส่วนมากนั้นจะใช้ในหลากหลายพื้นที่ที่มีเฉพาะลมแรง อย่างเช่นทะเลอันดามัน  อ่าวไทย ซึ่งส่วนมากนั้นจะเป็นการนำพลังงานลมมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นเอง แต่ว่าก็ยังมีการเปลี่ยนไปในพลังงานอื่น ๆได้ด้วยเช่นกัน  

บริษัทพลังงานทดแทน

ชีวมวล  

พลังงานชีวมวลคือสารอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น แกลบ ชานอ้อย กากปาล์ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ภายในประเทศอย่างมากเลยนะครับ โดยกากต่าง ๆ นั้นจะเป็นของเหลือที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนั้นเองจึงมีการนำกาก วัสดุต่าง ๆ มาใช้งาน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ใช้ในรูปแบบการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หริอ ผลิตไอน้ำ ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงงานที่ใช้พลังงานนี้อยู่มากมายด้วยเช่นกัน เช่นโรงสีขนาดใหญ่ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั้นเอง  

ปัจจุบันประเทศไทยนั้นค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานทดแทนอย่างมากเลยนะครับ  ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการใช้งานพลังงานทดแทนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะว่ามีมีการมองเห็นถึงปัญหาในเรื่องของพลังงานได้มากขึ้นและยังช่วยในเรื่องของ ภาวะปัญหาของพลังงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโลกด้วยเช่นกันเดียวกัน